DỊCH VỤ NHẬN CHẠY QUẢNG CÁO FACEBOOK ADS

DỊCH VỤ NHẬN CHẠY QUẢNG CÁO FACEBOOK ADS
Hỗ trợ tạo, tối ưu fanpage
Cài đặt quảng cáo
Hỗ trợ tối ưu, setup quảng cáo
Cài đặt quảng cáo, target tối ưu tệp khách hàng tiềm năng, tăng hiệu quả quảng cáo
Hỗ trợ viết nội dung để chạy quảng cáo
Lượt tiếp cận cam kết khoảng : 1000 – 2500 lượt tiếp cận / 100.000 vnđ ( con số chính xác sẽ được báo chi tiết tùy vào từng sản phẩm )

DỊCH VỤ QUẢNG CÁO FACEBOOK ADS

GÓI CƠ BẢN
4 triệu/ tháng
Phân tích công ty và sản phẩm
Xác định chân dung khách hàng và phân khúc khách hàng
Nội dung và hình ảnh quảng cáo 4 bài/tháng
Đánh đúng nhóm đối tượng, đúng vị trí địa lý, độ tuổi, giới tính, sở thích
Giám sát các chỉ số hiệu quả và tối ưu các mẫu quảng cáo liên tục
Hỗ trợ content, viết nội dung hiệu quả
Seeding, tăng hiệu ứng cho những bài chạy quảng cáo trong tháng
Chạy quảng cáo với ngân sách chuẩn của FB 3.300.000 vnđ/ tháng
GÓI NÂNG CAO
8 triệu/ tháng
Nội dung và hình ảnh quảng cáo 7 bài/tháng
Tặng seeding cho các bài quảng cáo trong tháng
Phân tích thị trường, nhu cầu, hành vi của khách hàng, phân tích đối thủ và mật độ cạnh tranh trên thị trường
Được lựa chọn nhiều loại hình quảng cáo
Được chọn vị trí hiển thị
Hỗ trợ các dạng quảng cáo mới: carousel, instant experience, trải nghiệm tức thì
Hỗ trợ content, viết nội dung hiệu quả
Chạy quảng cáo với ngân sách chuẩn của FB 6.500.000 vnđ/ tháng
GÓI TOÀN DIỆN
15 triệu/ tháng
Tư vấn nội dung hiệu quả
Thử nghiệm nhiều mẫu quảng cáo, với nội dung và đối tượng khác nhau, để có thể đưa ra mẫu quảng cáo phù hợp nhất
Hỗ trợ content, viết nội dung hiệu quả
Seeding, tang tương tác những bài post chạy quảng cáo
Phân tích thị trường, nhu cầu và hành vi của khách hàng, phân tích đối thủ và mật độ cạnh tranh trên thị trường
Được lựa chọn vị trí hiển thị, nhiều loại hình quảng cáo
Chạy quảng cáo với ngân sách chuẩn của FB 12.000.000 vnđ/ tháng